paverstiniais


paverstiniais
paverstiniaĩs adv. stiklelį paverčiant: Jos triunija (geria) paverstiniaĩs ir paristiniais J.

Dictionary of the Lithuanian Language.